Palonų daugiafunkcis centras

Radviliškio  rajone Baisogalos  seniūnijoje Palonų miestelyje, reorganizavus Palonų  pagrindinę mokyklą, mokyklos pastate įsikūrė Palonų universalus daugiafunkcis centras, kuriame veikia amatų centras, sporto klubas, meno kolektyvai, bendruomenės sveikatos punktas, renkasi miestelio bendruomenė, atlikus remonto darbus  netrukus įsikurs vaikų darželis, biblioteka (skaitykla, žaisloteka, ), kirpykla, skalbykla, veiks dušai, duris atvers treniruoklių salė.

Pagrindinis Palonų DC veiklos tikslas – tenkinti vietos bendruomenės švietimo, kultūros, socialinius poreikius, telkiant valstybinius, privačius ir vietinius finansų ir intelektinius išteklius.

Palonų DC paskirtis – neformaliojo švietimo įstaiga, tenkinanti Palonų miestelio ir aplinkinėse gyvenvietėse gyvenančių vaikų ir suaugusių asmenų švietimo poreikius, kultūros, socialines bei kitas reikmes.

Palonų DC, atsižvelgdamas į kaimo gyvenvietės žmonių poreikius, teikia šias paslaugas:

                             • neformaliojo švietimo (ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, kito vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo);

                             • savišvietos;

                             • švietimo pagalbos (informacinės, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės pagalbos);

                             • kultūros (etninės kultūros ir profesionalaus meno sklaidos, mėgėjų meno kolektyvų, būrelių veiklos organizavimo, pramoginių edukacinių ir kitų renginių organizavimo);

                             • socialines: bendrąsias paslaugas.

Palonų DC ikimokyklinė grupė "Pelėdžiukai" dalyvauja respublikiniame prevenciniame projekte "Žaidimai moko"

Projektas ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą“ 

Darbuotojai

Rita Vaičiūnienė

Direktorė: Telefonas: 8-675-10600 Email: rita.vairita@gmail.com

Gitana Kemešienė

Neformalaus ugdymo pedagogė Phone: 8-614-37656 Email: gitana.kemesiene@gmail.com

Lukas Pipiras

Neformalaus ugdymo pedagogas

Aldona Maračauskienė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė

Gražina Tamulionienė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė

Žydrūnė Tauraitė

Kultūros specialistė  

Regina Kondrotienė

Auklėtojos padėjėja
1 | 2 >>