Article archive

Tau mano mamyte, pirmieji pirmieji žiedai...

15/05/2013 16:36

AUKSINIŲ KIAUŠINIŲ APDOVANOJIMAI 2013

15/05/2013 16:28
            Jau tre­čią kar­tą su­reng­to­se „Auk­si­nio kiau­ši­nio“ no­mi­na­ci­jo­se pa­gerb­ti ne tik ge­rus dar­bus nu­vei­kę, bet ir tie, ku­rie tru­pu­tį per­si­sten­gė at­lik­da­mi vie­ną ar ki­tą dar­bą ar­ba apie jį vi­sai...

Palonų daugiafunkciame centre buvo paminėtos dvi šventės: Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena ir knygnešio diena.

22/03/2013 14:26
            Palonų daugiafunkciame centre buvo paminėtos dvi šventės: Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena ir knygnešio diena. Dvi šventes, skiriamas vos keletos dienų Palonų daugiafunkcio centro kolektyvas sumaniai sujungė į darnią visumą,...

Kovo 5d. paloniečiai pasinėrė į Kaziuko mugės šurmulį.

22/03/2013 14:17
                       Kovo 5d. paloniečiai pasinėrė į Kaziuko mugės šurmulį.             Palonų daugiafunkciame centre vyko prekyba iš vytelių pintomis...

Vasario 14d. Palonų daugiafunkcio centro salėje vyko įsimylėjėlių arba meilės dienos ir Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimas

22/03/2013 14:13
            Buvo padalintos širdelės, vyr. bibliotekininkė R. Klimavičienė paskaitė truputį istorijos  apie Šv. Valentiną, skambant gitarai mergaitės deklamavo Šekspyro meilės sonetus. Ansamblis „ Skambioji styga“ vadovaujamas  A....

Vasario 12 d. Palonuose daugiafunkcio centro kieme šurmuliavo Užgavėnių šventė

22/03/2013 14:00
              Vasario 12 d. Palonuose daugiafunkcio centro kieme šurmuliavo Užgavėnių šventė.  Miestelio senjorai  vadovaujami A. Kotinsko koncertavo gausiai susirinkusiems dalyviams. Dalyviai žaidė ratelius, įvairius žaidimus, skanavo...

Vakaronė "Prisėskim po darbų"

30/11/2012 00:00
Palonų daugiafunkciame centre vyko vakaronė "Prisėskim po darbų", kurios metu buvo pasveikinti jubiliatai, šiemet sulaukę 70, 75 ir 80-ties metų. Tokių jubiliatų susirinko net dešimt - tai Stefanija Lisauskienė, Vikrotas Navickas, Antenas-Laimutis Žaliauskas, Bronė Matulienė, Zofija Pakėnienė,...

Išvažiuojamasis etnografinio ansamblio ir moterų vokalinio ansamblio koncertas

20/10/2012 00:00
Radviliškio raj. Butėnai

Visitors notice

13/09/2011 09:53
Let your visitors know about news and events on your website as often as possible. You need to keep your website up-to-date so that your visitors will get used to visiting your pages regularly. You can use RSS feeds to deliver new articles directly to your readers.

Website launched

13/09/2011 09:52
Our new website has been launched today. Tell your visitors why you have started a new presentation and how it benefits them. Mention your goals and project advantages. Try to briefly give your visitors reasons why they should return to your pages.
Items: 111 - 120 of 120
<< 8 | 9 | 10 | 11 | 12