Palonų daugiafunkciame centre buvo paminėtos dvi šventės: Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena ir knygnešio diena.

22/03/2013 14:26

            Palonų daugiafunkciame centre buvo paminėtos dvi šventės: Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena ir knygnešio diena. Dvi šventes, skiriamas vos keletos dienų Palonų daugiafunkcio centro kolektyvas sumaniai sujungė į darnią visumą, vainikuotą muzikos garsais.

Renginį pradėjo filmas „Knygnešys“ (režisierius J. Trukanas). Spalvingas 19 a. Lietuvos kaimo gyvenimas, humoras, nuotykiai, pavojai ir sunkūs pasirinkimai, tai – tik menka dalelė to, su kuo susiduria plevėsa Jurgis susipažinęs su knygnešiu Mažvydu...

            Palonų  daugiafunkcio centro direktorė R. Vaičiūnienė paminėjo, kad Kovo 11-ąją sukako 23 metai, kai buvo pasirašytas nepriklausomos Lietuvos istorijai svarbiausias dokumentas – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktas, pažymėjęs priespaudos, pažeminimo, kančių, karų epochos pabaigą ir nepriklausomos valstybės pradžią. Mažutei valstybei, neturinčiai demokratinio valdymo patirties, Kovo 11-oji reiškė kur kas daugiau, nei Akto pasirašymą – jai tai buvo nauja pradžia, naujos istorijos kūrimo atspirties taškas, naujas kelias, kuriuo žengti nebuvo lengva, nes laisvė – taip pat išbandymas.

Ansamblis „Skambioji styga“ sudainavo dainą „Lietuva“.

            Toliau vyko knygnešio dienos paminėjimas. Lankytojai galėjo apžiūrėti knygų apie knygnešius ir knygnešystę parodą. Palonų vyr. bibliotekininkė R. Klimavičienė visus renginio dalyvius trumpai supažindino su to meto istorija. Papasakojo apie daugiau kaip 40 metų trukusį lietuviškos spaudos draudimą, apie knygnešių drąsą ir pasiaukojimą. Šis kultūrinis sąjūdis, kurio dalyviai daugiausia buvo valstiečiai, ir kuris laikomas lietuvių tautinio sąjūdžio dalimi, padėjo pamatus Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui 1918 m. ir išliko svarbiu tautinės savimonės išsaugojimui ligi šių dienų.

    Skambėjo kanklės, liejosi romansų dainos. Senjorų folklorinis ansamblis „Rudens mozaika“ taipogi užtraukė kelias smagias lietuvių liaudies dainas. Už nuostabias dainas žiūrovai audringais aplodismentais dėkojo atlikėjams ir jų vadovui A. Kotinskui.

Nuotraukos iš renginio