Kovo 11 - osios minėjimas - viktorina : "Graži tu, mano brangi Tėvyne"

12/03/2014 09:03

 

Viktorinos dalyviai pasiskirstę komandomis atliko įvairias užduotis. 

Jie turėjo sugalvoti savo komandos pavadinimą ir jį pristatyti.

Lietuvos žemėlapio kontūrę žymėjo upes, ežerus, miestus, Lietuvos kaimynes...

 

Kūrė ketureilius ir juos pristatė.

Visiems minėjimo - viktorinos dalyviams direktorė R. Vaičiūnienė įteikė padėkas.