Apie mus

Palonų daugiafunkcis centras savo veiklą pradėjo 2010 m. rugsėjo 1 d.

2011 m. birželio 28 d. pradėtas vykdyti projektas ,,Palonų  ir Kutiškių universalių daugiafunkcio centrų steigimas ir plėtra modernizuojant įstaigų infrastruktūrą‘‘. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos  biudžeto lėšų. 

Vykdant šį projektą, 2012 metais atlikti buvusio Palonų pagrindinės mokyklos pastato, kuriame įsikūręs Palonų daugiafunkcis centras, išorės ir vidaus remonto darbai: suremontuotas stogas, pakeisti pastato langai, durys. Įrengtos patalpos ikimokyklinio ugdymo grupei, įrengta renginių organizavimo  salė, atnaujintos valgyklos patalpos, įrengtos patalpos, kuriose įsikurs kirpykla, skalbykla. Taip pat sutvarkyti dušai, tualetai. Suremontuoti  kabinetai saviveiklos kolektyvų, neformalaus ugdymo būrelių veiklai, kompiuterių klasė, administracijos patalpos.

2012 metais Palonų daugiafunkciame centre veikė 3 meno saviveiklos kolektyvai (moterų vokalinis ansamblis, folklorinis ansamblis, jaunųjų gitaristų klubas), neformaliojo ugdymo būreliai (amatų būrelis ,,Noriu išmokti“, sporto būrelis), kuriuos lankė nemažas būrys vietos bendruomenės narių (tiek suaugusių, tiek mokinių).

      Moterų vokalinis ansamblis (vad. G. Vorienė) dalyvavo vokalinių ansamblių šventėje ,,Juodalksnių pavėsy“ Alksnupiuose, taip pat Baisogalos Kultūros namuose surengtame vokalinių ansamblių konkurse. Koncertavo Palonų kaimo bendruomenės tradicinėje Oninių šventėje, pasirodė Pociūnėlių miestelio kultūros namuose, Radviliškio miesto šventėje, pristatant  Palonų  daugiafunkcio centro veiklą.

     Vaikai ir suaugę  mielai lankė amatų būrelį ,,Noriu išmokti‘‘ (vad. G. Kemešienė).Šio būrelio narių rankomis pagamintais darbais iš odos papuoštos Centro patalpos. Savo darbus iš vilnos būrelis pristatė Baisogaloje organizuotoje senųjų amatų parodoje. Spalio 2 d. Palonų daugiafunkciame centre organizuota paroda ,,Auksinės rankos“, kurioje savo mezginius, siuvinėtus paveikslus, papuošalus iš odos, medžio darbus pristatė Palonų ir Valatkonių kaimų gražiadarbiai.

    Gitaristų klubas (vad. A. Kotinskas) subūrė grupę moksleivių, norinčių išmokti groti gitara. Šis kolektyvas dalyvavo Patriotinės dainos konkurse Raudondvaryje, pasirodė Radviliškio miesto šventėje, koncertavo Kėdainių rajono Truskavos kultūros namuose surengtojame Fotografijos parodos atidaryme.

    Sporto būrelį ,,Sportuokime kartu‘‘ (vad. E. Mončiauskas) gausiai lankė mokiniai, ypač berniukai. Didelio susidomėjimo  sulaukė krepšinio varžybos, kuriose dalyvavo šeimų komandos . Taip pat organizuotos  draugiškos krepšinio varžybos su  Sidabravo vidurinės mokyklos krepšininkais.

      2012 m. centre organizuotos paskaitos bendruomenės sveikatinimo klausimais: ,,Narkotikai. Kas kaltas?“, ,,ŽIV ir AIDS“, „Saugios vasaros atostogos“, „Vaikščiojimas šiaurietiškomis lazdomis“, ,,Netradiciniai gydymo metodai. Folio diagnostika“.

    Taip pat organizuoti valstybinių švenčių minėjimai, Motinos dienos šventė, Tarptautinė vaikų gynimo diena. Kasmet organizuojama Adventinė popietė su parapijos klebonu Kęstučiu Švabinsku, balandžio 1 – osios šventė „ Auksiniai kiaušiniai“, rudens padėkos vakaras „Prisėskim po darbų, pavasarinės ir rudeninės talkos. Bendruomenės žmonės džiaugiasi naujai renovuotu daugiafunkcio centro pastatu, į kurį noriai renkasi ir suaugę ir vaikai, turiningai praleisti laisvalaikį, išmokti, pasidalinti patirtimi.