Finansinės ataskaitos

  

2016 m. birželio 30 d.

 

1. Aiškinamasis raštas 2016 m. birželio 30 d..doc (35840)
2. Finansinės būklės ataskaita 2016 m. birželio 30 d..xls (42496)
3. Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. birželio 30 d..xls (35840)
4. Finansavimo sumos pagal finansavimo šaltinį, tikslinę paskirtį 2016 m. birželio 30 d..xls (35328)
 

 

2015 m. birželio 30 d.
 
 
2014 m. gruodžio 31 d.
 
 
 
 

2014 m. birželio 30 d.

1. Finansinės būklės atskaita 2014 m. birželio 30 d.,

Finansinės būklės ataskaita 2014-06-30.xls (39936)
2. Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. birželio 30 d.,

Veiklos rezultatų ataskaita 2014-06-30.xls (35328)

3. Aiškinamasis raštas 2014 m. birželio 30 d.

Aiškinamasis raštas 2014 m. birželio 30 d..doc (30720)

 

2013 m. gruodžio 31 d.

1. Finansinės būklės atskaita 2013 m. gruodžio 31 d.,

1. Finansinės būklės ataskaita 2013 m. gruodžio 31 d..xls (33 kB)

2. Veiklos rezultatų ataskaita 2013 m. gruodžio 31 d.

2. Veiklos rezultatų ataskaita 2013 m. gruodžio 31 d..xls (28,5 kB)

3. Pinigų srautų ataskaita 2013 m. gruodžio 31 d.

3. Pinigų srautų ataskaita 2013 m. gruodžio 31 d..xls (34,5 kB)

4. Grynojo turto pokyčio ataskaita 2013 m. gruodžio 31 d.

4. Grynojo turto pokyčio ataskaita 2013 m. gruodžio 31 d..xls (33 kB)

5. Aiškinamasis raštas 2013 m. gruodžio 31 d.

5. Aiškinamasis raštas 2013 m. gruodžio 31 d..doc (220 kB)